Contributie

De contributie (per 1 - 10 - 2018) is verdeeld in 4 termijnen voor één lesuur per week, tenzij anders vermeld.

Vanaf 1 augustus 2017 betaald u €10 inschrijfgeld.

Voor alle lessen geldt:

Jeugdleden betalen €32,50 per kwartaal, + een jaarlijkse KNGU contributie van €21,40.

Volwassen leden betalen €37,50 per kwartaal, + een jaarlijkse KNGU contributie van €26,20.

 

Uitzonderingen hierop zijn:

Talenttraining (5½ uur): €178,75 per kwartaal.

Contributiebetaling vindt plaats per automatische incasso.

Automatische incasso vindt plaats rond 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober.

Opzeggen kan per kwartaal, dus vóór 1 april, 1 juli, 1 oktober of 1 januari, anders is een extra kwartaal verschuldigd.

m.i.v. kwartaal 4 2018 worden lidmaatschap en bondscontributie in één incasso geïnd.

Opzeggingen uitsluitend schriftelijk, het liefst per e-mail, naar de ledenadministratie onder vermelding van lidmaatschapnummer en reden van opzegging. U kunt ook een opzeggingsformulier invullen op deze website.

Een lidmaatschap stopt nooit automatisch!!

De betalingsvoorwaarden staan vermeld in het SSS informatieboekje.

Iedereen kan altijd vrijblijvend aan twee gratis proeflessen deelnemen. Hiervoor is geen aanmelding vooraf nodig.